Електронно списание "Педагогически форум"

Година пета (2017)

Образователните клъстери като форма за реализация на иновативни политики и практики в образованието и квалификацията на учителите Образователните клъстери като форма за реализация на иновативни политики и практики в образованието и квалификацията на учителите
Година пета (2017) / Брой четвърти
За капаните пред качеството на продължаващата квалификация на учителите За капаните пред качеството на продължаващата квалификация на учителите
Година пета (2017) / Брой четвърти
Общността за научно образование в Европа SCIENTIX – един от стоте най-добри проекти в света за иновации в образованието Общността за научно образование в Европа SCIENTIX – един от стоте най-добри проекти в света за иновации в образованието
Година пета (2017) / Брой първи
Пресечни гледни точки на експерти, директори, учители, и университетски преподаватели за квалификацията на педагогическите специалисти (резултати от национално изследване) Пресечни гледни точки на експерти, директори, учители, и университетски преподаватели за квалификацията на педагогическите специалисти (резултати от национално изследване)
Година пета (2017) / Брой четвърти
Социально-политические предпосылки развития поликультурного воспитания в школьном образовании канады Социально-политические предпосылки развития поликультурного воспитания в школьном образовании канады
Година пета (2017) / Брой втори
Професионално и педагогическо обучение по управленска култура за бъдещи преподаватели по икономика Професионално и педагогическо обучение по управленска култура за бъдещи преподаватели по икономика
Година пета (2017) / Брой първи
Валидирането на компетентности – за същността, причините и влиянието върху развитието на човешките ресурси и организацията Валидирането на компетентности – за същността, причините и влиянието върху развитието на човешките ресурси и организацията
Година пета (2017) / Брой четвърти
Програма за ранно езиково-говорно развитие като част от типов модел на услуга за деца с езиково-говорни затрудения Програма за ранно езиково-говорно развитие като част от типов модел на услуга за деца с езиково-говорни затрудения
Година пета (2017) / Брой трети
Проектно-базираното обучение през призмата на дизайн на урока с фокус върху разбирането Проектно-базираното обучение през призмата на дизайн на урока с фокус върху разбирането
Година пета (2017) / Брой четвърти
Динамика на развитието на устната реч при 5-6 годишните деца, участващи в проект „Вълшебна класна стая” Динамика на развитието на устната реч при 5-6 годишните деца, участващи в проект „Вълшебна класна стая”
Година пета (2017) / Брой трети
Включването на представители на семействата в различни нива на управление на училището като членове на колективни органи Включването на представители на семействата в различни нива на управление на училището като членове на колективни органи
Година пета (2017) / Брой втори