Електронно списание "Педагогически форум"

NDM-подход – интердисциплинарен подход в образователната система на 21 век NDM-подход – интердисциплинарен подход в образователната система на 21 век
Година четвърта (2016) / Брой четвърти
Тьюторство в России: современная ситуация и тенденции развития Тьюторство в России: современная ситуация и тенденции развития
Година четвърта (2016) / Брой четвърти
Социалните и емоционалните умения - предпоставка за пълноценно личностно развитие в средна училищна възраст Социалните и емоционалните умения - предпоставка за пълноценно личностно развитие в средна училищна възраст
Година четвърта (2016) / Брой четвърти
Динамика в равнището на четивната грамотност на учениците от един и същи випуск в бургаски регион, съотнесена към критериите на PISA Динамика в равнището на четивната грамотност на учениците от един и същи випуск в бургаски регион, съотнесена към критериите на PISA
Година четвърта (2016) / Брой четвърти
Изготвяне на иновативен курс по специализиран английски език с академични цели за студенти по ветеринарна медицина, базиран на сравнителен анализ на потребностите Изготвяне на иновативен курс по специализиран английски език с академични цели за студенти по ветеринарна медицина, базиран на сравнителен анализ на потребностите
Година четвърта (2016) / Брой четвърти
Иновативни подходи за преподаване и учене в обучението по Технологии и предприемачество в началното училище Иновативни подходи за преподаване и учене в обучението по Технологии и предприемачество в началното училище
Година четвърта (2016) / Брой четвърти
Мениджмънт на конфликтите в училищния клас в условията на педагогическото общуване Мениджмънт на конфликтите в училищния клас в условията на педагогическото общуване
Година четвърта (2016) / Брой трети
Формиране на комуникативни умения по английски език чрез прилагане на играта във втори клас Формиране на комуникативни умения по английски език чрез прилагане на играта във втори клас
Година четвърта (2016) / Брой трети
Прилагане на тестове за диагностика на математическата компетентност на учениците от гимназиалния етап на образование Прилагане на тестове за диагностика на математическата компетентност на учениците от гимназиалния етап на образование
Година четвърта (2016) / Брой трети
Грешки при намиране на равнинно сечение на тяло в аксонометрия и средства за преодоляването им Грешки при намиране на равнинно сечение на тяло в аксонометрия и средства за преодоляването им
Година четвърта (2016) / Брой трети
Онлайн конкурс „Розетка“ за развитие на дигиталната компетентност Онлайн конкурс „Розетка“ за развитие на дигиталната компетентност
Година четвърта (2016) / Брой трети
Овладяване на фолклорно-изпълнителска техника от учениците в процеса на обучение по кавал в българското училище Овладяване на фолклорно-изпълнителска техника от учениците в процеса на обучение по кавал в българското училище
Година четвърта (2016) / Брой трети
Изграждане на инфо-структура за управление на знания в организацията Изграждане на инфо-структура за управление на знания в организацията
Година четвърта (2016) / Брой втори
Феномен междисциплинарности во внедрении поликультурализма в систему высшего образования на примере университетов Великобритании Феномен междисциплинарности во внедрении поликультурализма в систему высшего образования на примере университетов Великобритании
Година четвърта (2016) / Брой втори
Благотворительность в сфере попечительства о народном образовании (вторая половина ХІХ – начало ХХ века) Благотворительность в сфере попечительства о народном образовании (вторая половина ХІХ – начало ХХ века)
Година четвърта (2016) / Брой втори