Електронно списание "Педагогически форум"

Практико – приложни характеристики на педагогическата технология в изследователското обучение Практико – приложни характеристики на педагогическата технология в изследователското обучение
Година шеста (2018) / Брой трети
Специфика на самостоятелната работа като средство за формиране на професионална компетентност у студентите от специалност „Рехабилитатор“ Специфика на самостоятелната работа като средство за формиране на професионална компетентност у студентите от специалност „Рехабилитатор“
Година шеста (2018) / Брой втори
Образование по изкуствата в канадските училища като инструмент за развитие на ключовите компетенции на учениците Образование по изкуствата в канадските училища като инструмент за развитие на ключовите компетенции на учениците
Година шеста (2018) / Брой първи