Електронно списание "Педагогически форум"

Формиране на умения за кариерно ориентиране у учениците от 1 клас чрез извънкласните дейности Формиране на умения за кариерно ориентиране у учениците от 1 клас чрез извънкласните дейности
Година шеста (2018) / Брой първи
Съвременни интерпретации на играта-драматизация в предучилищна възраст Съвременни интерпретации на играта-драматизация в предучилищна възраст
Година пета (2017) / Брой първи
Педагогически условия за развитие на професионално-практическа компетентност на студентите педагози Педагогически условия за развитие на професионално-практическа компетентност на студентите педагози
Година пета (2017) / Брой втори
Практико – приложни характеристики на педагогическата технология в изследователското обучение Практико – приложни характеристики на педагогическата технология в изследователското обучение
Година шеста (2018) / Брой трети
Специфика на самостоятелната работа като средство за формиране на професионална компетентност у студентите от специалност „Рехабилитатор“ Специфика на самостоятелната работа като средство за формиране на професионална компетентност у студентите от специалност „Рехабилитатор“
Година шеста (2018) / Брой втори
Образование по изкуствата в канадските училища като инструмент за развитие на ключовите компетенции на учениците Образование по изкуствата в канадските училища като инструмент за развитие на ключовите компетенции на учениците
Година шеста (2018) / Брой първи