Електронно списание "Педагогически форум"

Година втора (2014)

Анализ на защитените докторски дисертации по специална педагогика в българия (1973 – 2014 г.) Анализ на защитените докторски дисертации по специална педагогика в българия (1973 – 2014 г.)
Година втора (2014) / Брой четвърти
Четене и зрително възприемане на речта при лица със слухови нарушения Четене и зрително възприемане на речта при лица със слухови нарушения
Година втора (2014) / Брой четвърти
Самостоятелната работа на студентите – стратегия за качествена научно-изследователска дейност Самостоятелната работа на студентите – стратегия за качествена научно-изследователска дейност
Година втора (2014) / Брой четвърти
Използване на ролевата игра в час по български език в 5. клас за усвояване на речевия етикет при ученици билингви Използване на ролевата игра в час по български език в 5. клас за усвояване на речевия етикет при ученици билингви
Година втора (2014) / Брой четвърти
Национално външно оценяване по „Човекът и обществото“ и гражданското образование (или за националното външно оценяване по „Човекът и обществото“ като инструмент за оценка на граждански умения) Национално външно оценяване по „Човекът и обществото“ и гражданското образование (или за националното външно оценяване по „Човекът и обществото“ като инструмент за оценка на граждански умения)
Година втора (2014) / Брой четвърти
Нормативна обусловеност на процес на обучение по физическо възпитание и спорт, насочен към формирането на ценности у учениците Нормативна обусловеност на процес на обучение по физическо възпитание и спорт, насочен към формирането на ценности у учениците
Година втора (2014) / Брой четвърти
Разработване на статистическа процедура за провеждане на емпирично педагогическо изследване Разработване на статистическа процедура за провеждане на емпирично педагогическо изследване
Година втора (2014) / Брой четвърти
Умения в 21 век /област висше образование/ Умения в 21 век /област висше образование/
Година втора (2014) / Брой трети
От „образование без предразсъдъци” към справедливо социално измерение От „образование без предразсъдъци” към справедливо социално измерение
Година втора (2014) / Брой трети
Четивната грамотност на учениците или как се чете в българското средно училище Четивната грамотност на учениците или как се чете в българското средно училище
Година втора (2014) / Брой трети
Общуването в игра за усвояване на математически знания с ученици от пети клас Общуването в игра за усвояване на математически знания с ученици от пети клас
Година втора (2014) / Брой трети
Проучване на професионално квалификационни степени по специална педагогика в България, защитени в ДИУУ – София и ДИПКУ – Стара Загора в периода 2004 – 2014 г. Проучване на професионално квалификационни степени по специална педагогика в България, защитени в ДИУУ – София и ДИПКУ – Стара Загора в периода 2004 – 2014 г.
Година втора (2014) / Брой трети
Работа по проекти в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите в периода 2002-2014 година Работа по проекти в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите в периода 2002-2014 година
Година втора (2014) / Брой втори
Ученето през целия живот като иновативна стратегия за развитие на образованието Ученето през целия живот като иновативна стратегия за развитие на образованието
Година втора (2014) / Брой втори
Компетенции на педагогическите специалисти за работа с надарени деца и ученици в началото на XXI век Компетенции на педагогическите специалисти за работа с надарени деца и ученици в началото на XXI век
Година втора (2014) / Брой втори