Електронно списание "Педагогически форум"

Пресечни гледни точки на експерти, директори, учители, и университетски преподаватели за квалификацията на педагогическите специалисти (резултати от национално изследване) Пресечни гледни точки на експерти, директори, учители, и университетски преподаватели за квалификацията на педагогическите специалисти (резултати от национално изследване)
Година пета (2017) / Брой четвърти
Социально-политические предпосылки развития поликультурного воспитания в школьном образовании канады Социально-политические предпосылки развития поликультурного воспитания в школьном образовании канады
Година пета (2017) / Брой втори
Професионално и педагогическо обучение по управленска култура за бъдещи преподаватели по икономика Професионално и педагогическо обучение по управленска култура за бъдещи преподаватели по икономика
Година пета (2017) / Брой първи
Взаимодействие между училище и семейство, насочено към подкрепа самоподготовката на учениците вкъщи Взаимодействие между училище и семейство, насочено към подкрепа самоподготовката на учениците вкъщи
Година шеста (2018) / Брой трети
Онлайн конкурси в обучението по информационни технологии Онлайн конкурси в обучението по информационни технологии
Година шеста (2018) / Брой първи
Валидирането на компетентности – за същността, причините и влиянието върху развитието на човешките ресурси и организацията Валидирането на компетентности – за същността, причините и влиянието върху развитието на човешките ресурси и организацията
Година пета (2017) / Брой четвърти
Програма за ранно езиково-говорно развитие като част от типов модел на услуга за деца с езиково-говорни затрудения Програма за ранно езиково-говорно развитие като част от типов модел на услуга за деца с езиково-говорни затрудения
Година пета (2017) / Брой трети
Формираност на студента като субект на процеса обучение във висшето медицинско училище Формираност на студента като субект на процеса обучение във висшето медицинско училище
Година шеста (2018) / Брой трети
Самопрезентирането – предпоставка за социално взаимодействие (теоретични аспекти) Самопрезентирането – предпоставка за социално взаимодействие (теоретични аспекти)
Година шеста (2018) / Брой втори
Изследване на създадените афинитивни връзки при ученици от трети клас, обучаващи се в мултикултурна среда Изследване на създадените афинитивни връзки при ученици от трети клас, обучаващи се в мултикултурна среда
Година шеста (2018) / Брой първи
Проектно-базираното обучение през призмата на дизайн на урока с фокус върху разбирането Проектно-базираното обучение през призмата на дизайн на урока с фокус върху разбирането
Година пета (2017) / Брой четвърти
Динамика на развитието на устната реч при 5-6 годишните деца, участващи в проект „Вълшебна класна стая” Динамика на развитието на устната реч при 5-6 годишните деца, участващи в проект „Вълшебна класна стая”
Година пета (2017) / Брой трети
Включването на представители на семействата в различни нива на управление на училището като членове на колективни органи Включването на представители на семействата в различни нива на управление на училището като членове на колективни органи
Година пета (2017) / Брой втори
Маккуери „Малки стъпки” – иновативна програма за ранна психолого-педагогическа подкрепа и рехабилитация на деца със синдром на Даун Маккуери „Малки стъпки” – иновативна програма за ранна психолого-педагогическа подкрепа и рехабилитация на деца със синдром на Даун
Година шеста (2018) / Брой втори