Електронно списание "Педагогически форум"

Художествената вселена и нейните необозрими „мостове“ – смислови връзки и междутекстови препратки между литературните творби, изучавани в шести клас Художествената вселена и нейните необозрими „мостове“ – смислови връзки и междутекстови препратки между литературните творби, изучавани в шести клас
Година седма (2019) / Брой четвърти
Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас
Година седма (2019) / Брой трети
Подобряването на дигиталните компетенции на учителите от детските градини като компонент на качественото образование Подобряването на дигиталните компетенции на учителите от детските градини като компонент на качественото образование
Година седма (2019) / Брой трети
Повишаване на мотивацията за изучаване на чужд език чрез използване на Web 2.0 инструмента Pixton Повишаване на мотивацията за изучаване на чужд език чрез използване на Web 2.0 инструмента Pixton
Година седма (2019) / Брой трети
Връзка и зависимост между училищното здравно възпитание и здравословния начин на живот Връзка и зависимост между училищното здравно възпитание и здравословния начин на живот
Година седма (2019) / Брой трети
Ученето чрез сътрудничество като метод за повишаване на груповата сплотеност на ученическия клас Ученето чрез сътрудничество като метод за повишаване на груповата сплотеност на ученическия клас
Година седма (2019) / Брой трети
Отзив за книгата „Социална психология на училищното образование” с автор ас. д-р Дончо Донев Отзив за книгата „Социална психология на училищното образование” с автор ас. д-р Дончо Донев
Година седма (2019) / Брой трети
Продължаващата квалификация на педагогическите кадри като критерий и фактор за качество на образованието Продължаващата квалификация на педагогическите кадри като критерий и фактор за качество на образованието
Година седма (2019) / Брой втори
Общуването в обучението като важен социален и педагогически фактор Общуването в обучението като важен социален и педагогически фактор
Година седма (2019) / Брой втори
Бариери пред ефективното обучение на учениците с тежки и дълбоки множествени увреждания в България и фламандската част на Белгия Бариери пред ефективното обучение на учениците с тежки и дълбоки множествени увреждания в България и фламандската част на Белгия
Година седма (2019) / Брой втори
Алтернативни стратегии за развитие на социалната адаптация при деца със синдром на Даун Алтернативни стратегии за развитие на социалната адаптация при деца със синдром на Даун
Година седма (2019) / Брой втори
Интересът към учебния предмет и самооценяването на емоциите удоволствие, тревожност и скука от учениците в прогимназиалния етап на обучение Интересът към учебния предмет и самооценяването на емоциите удоволствие, тревожност и скука от учениците в прогимназиалния етап на обучение
Година седма (2019) / Брой втори
Рефлексивният подход в акдемичната практическа подготовка на студентите педагози Рефлексивният подход в акдемичната практическа подготовка на студентите педагози
Година седма (2019) / Брой втори
Практическо обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ насочено към формиране на умения за изграждане на подкрепяща среда Практическо обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ насочено към формиране на умения за изграждане на подкрепяща среда
Година седма (2019) / Брой втори