Електронно списание "Педагогически форум"

Практическо обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ насочено към формиране на умения за изграждане на подкрепяща среда Практическо обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ насочено към формиране на умения за изграждане на подкрепяща среда
Година седма (2019) / Брой втори
Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение) Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение)
Година седма (2019) / Брой втори
Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение) Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение)
Година седма (2019) / Брой втори
За професията учител през призмата на нормативност, теория и операционалност За професията учител през призмата на нормативност, теория и операционалност
Година седма (2019) / Брой първи
Ролята на методите за ограмотяване при овладяването на писмения език от ученици с дислексия на развитието Ролята на методите за ограмотяване при овладяването на писмения език от ученици с дислексия на развитието
Година седма (2019) / Брой първи
Нагласи към приобщаващото образование на учениците с церебрална парализа Нагласи към приобщаващото образование на учениците с церебрална парализа
Година седма (2019) / Брой първи
Изкуството като средство за развиване на обучителния и творчески потенциал при деца и ученици със специфични обучителни трудности Изкуството като средство за развиване на обучителния и творчески потенциал при деца и ученици със специфични обучителни трудности
Година седма (2019) / Брой първи
Формиране на професионална компетентност за адаптирано физическо възпитание Формиране на професионална компетентност за адаптирано физическо възпитание
Година седма (2019) / Брой първи
Актуалност и значение на спортно-анимационната компетентност на педагога Актуалност и значение на спортно-анимационната компетентност на педагога
Година седма (2019) / Брой първи
Използване на учебно–игрови техники в обучението по География и икономика Използване на учебно–игрови техники в обучението по География и икономика
Година седма (2019) / Брой първи
Рефлексивна технология за развиване на педагогически компетентности в интеркултурна образователна среда Рефлексивна технология за развиване на педагогически компетентности в интеркултурна образователна среда
Година шеста (2018) / Брой четвърти
Инструменти за създаване на образователни приложения с добавена реалност Инструменти за създаване на образователни приложения с добавена реалност
Година шеста (2018) / Брой четвърти
Сравнителен анализ на реален и виртуален Аз в тийнейджърска възраст Сравнителен анализ на реален и виртуален Аз в тийнейджърска възраст
Година шеста (2018) / Брой четвърти
Използване на литературен герой от приказка, изучавана по Литература, при обучението по Компютърно моделиранев 3 клас Използване на литературен герой от приказка, изучавана по Литература, при обучението по Компютърно моделиранев 3 клас
Година шеста (2018) / Брой четвърти
Различен поглед към овладяването на българския език от ученици, за които той не е майчин Различен поглед към овладяването на българския език от ученици, за които той не е майчин
Година шеста (2018) / Брой четвърти
Изследване на основните страхове при децата от предучилищна възраст Изследване на основните страхове при децата от предучилищна възраст
Година шеста (2018) / Брой четвърти
Превербални комуникативни способности при деца с множество нарушения Превербални комуникативни способности при деца с множество нарушения
Година шеста (2018) / Брой четвърти
Влияние на стила на родителство върху степента на развитие на речевите умения при деца от 3-4 години Влияние на стила на родителство върху степента на развитие на речевите умения при деца от 3-4 години
Година шеста (2018) / Брой четвърти
Запомняне на слухова информаия при ученици с развити дигитални компетенции и техните връстници в 9 клас Запомняне на слухова информаия при ученици с развити дигитални компетенции и техните връстници в 9 клас
Година шеста (2018) / Брой четвърти