Електронно списание "Педагогически форум"

Детската градина и семействата на децата заедно по време на COVID-19 Детската градина и семействата на децата заедно по време на COVID-19
Година осма (2020) / Брой трети
Учебник по латински език за студенти от специалност медицина в англоезична форма на обучение “Basics of Medical Terminology I. Latin and Greek Origins” Учебник по латински език за студенти от специалност медицина в англоезична форма на обучение “Basics of Medical Terminology I. Latin and Greek Origins”
Година осма (2020) / Брой трети
Шестте W-въпроси в основата на стратегическото планиране на развитието на училищните организации Шестте W-въпроси в основата на стратегическото планиране на развитието на училищните организации
Година осма (2020) / Брой втори
Учителското портфолио в контекста на професионалната мотивация Учителското портфолио в контекста на професионалната мотивация
Година осма (2020) / Брой втори
Изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст Изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст
Година осма (2020) / Брой втори
Степен на удовлетвореност и умора при подготовката за (и при провеждането на) дистанционно обучениепрез периода 16-20 март 2020 г. Степен на удовлетвореност и умора при подготовката за (и при провеждането на) дистанционно обучениепрез периода 16-20 март 2020 г.
Година осма (2020) / Брой втори
Влияние на достъпа до интернет върху устойчивостта, концентрацията и обема на вниманието при ученици от 11. клас Влияние на достъпа до интернет върху устойчивостта, концентрацията и обема на вниманието при ученици от 11. клас
Година осма (2020) / Брой втори
Класическо и иновативно в литературнообразователното поле в края на основната образователна степен (в 7.кл.) Класическо и иновативно в литературнообразователното поле в края на основната образователна степен (в 7.кл.)
Година осма (2020) / Брой втори
Мотивация за избор на професията медицинска сестра Мотивация за избор на професията медицинска сестра
Година осма (2020) / Брой втори
Педагогическо взаимодействие в университетска среда (позицията на студента) Педагогическо взаимодействие в университетска среда (позицията на студента)
Година осма (2020) / Брой втори
Самооценка на емоционалната интелигентност – изследване сред учители Самооценка на емоционалната интелигентност – изследване сред учители
Година осма (2020) / Брой първи
GoBrunch – един вариант на платформа за дистанционно обучение със свободен достъп GoBrunch – един вариант на платформа за дистанционно обучение със свободен достъп
Година осма (2020) / Брой първи
Материалистична ориентация и психично благополучие при юношите в 11-12 клас Материалистична ориентация и психично благополучие при юношите в 11-12 клас
Година осма (2020) / Брой първи
Влияние на устойчивостта на вниманието върху социалния статус в класа Влияние на устойчивостта на вниманието върху социалния статус в класа
Година осма (2020) / Брой първи
Лингвистичната социализация на учениците билингви (ромската етническа група в ОУ „Никола Прокопиев) Лингвистичната социализация на учениците билингви (ромската етническа група в ОУ „Никола Прокопиев)
Година осма (2020) / Брой първи
Нагласи на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение Нагласи на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение
Година осма (2020) / Брой първи
Модел за формиране на професионално-педагогическа компетентност за спортно-анимационна дейност Модел за формиране на професионално-педагогическа компетентност за спортно-анимационна дейност
Година осма (2020) / Брой първи