Електронно списание "Педагогически форум"

Ролята на директора – мениджър при управлението на конфликтите в педагогическия екип Ролята на директора – мениджър при управлението на конфликтите в педагогическия екип
Година девета (2021) / Брой четвърти
Приложение на проблемни ситуации за развитие на учебни умения в обучението по природни науки Приложение на проблемни ситуации за развитие на учебни умения в обучението по природни науки
Година девета (2021) / Брой четвърти
Стратегически предизвикателства пред интернационализацията във висшето образование в условията на криза Стратегически предизвикателства пред интернационализацията във висшето образование в условията на криза
Година девета (2021) / Брой трети
Изследване на пирамиди с равни ръбове за преодоляване на мисконцепция Изследване на пирамиди с равни ръбове за преодоляване на мисконцепция
Година девета (2021) / Брой трети
Подправките и дигиталната компетентност в образованието по математика и информационни технологии Подправките и дигиталната компетентност в образованието по математика и информационни технологии
Година девета (2021) / Брой трети
Законът за движението и метафората на gemeinschaftsgefühl (чувство за общност): Каква е същността на закона на движението? Законът за движението и метафората на gemeinschaftsgefühl (чувство за общност): Каква е същността на закона на движението?
Година осма (2020) / Брой четвърти
Емоционалният стил на съвременния родител в условията на пандемията от COVID-19 Емоционалният стил на съвременния родител в условията на пандемията от COVID-19
Година осма (2020) / Брой четвърти
Педагогическото взаимодействие в условията на дистанционното обучение Педагогическото взаимодействие в условията на дистанционното обучение
Година осма (2020) / Брой четвърти
Кейс-менеджмент в практике социальной работы: казахстанский опыт Кейс-менеджмент в практике социальной работы: казахстанский опыт
Година осма (2020) / Брой четвърти
Компетентностният подход и неговите литературнообразователни проекции в първи гимназиален етап (8.-10. кл) Компетентностният подход и неговите литературнообразователни проекции в първи гимназиален етап (8.-10. кл)
Година осма (2020) / Брой четвърти
Модернизация на висшето образование – обмислено действие или пожелателно мислене? Случаят на България Модернизация на висшето образование – обмислено действие или пожелателно мислене? Случаят на България
Година осма (2020) / Брой трети
Управление на онлайн класната стая (Рефлексивно наблюдение върху опита на начални учители в дистанционно обучение) Управление на онлайн класната стая (Рефлексивно наблюдение върху опита на начални учители в дистанционно обучение)
Година осма (2020) / Брой трети