Електронно списание "Педагогически форум"

Учителското портфолио в контекста на професионалната мотивация Учителското портфолио в контекста на професионалната мотивация
Година осма (2020) / Брой втори
Изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст Изследване на връзката между интелекта и тревожността на децата в начална училищна възраст
Година осма (2020) / Брой втори
Степен на удовлетвореност и умора при подготовката за (и при провеждането на) дистанционно обучение през периода 16-20 март 2020 г. Степен на удовлетвореност и умора при подготовката за (и при провеждането на) дистанционно обучение през периода 16-20 март 2020 г.
Година осма (2020) / Брой втори
Влияние на достъпа до интернет върху устойчивостта, концентрацията и обема на вниманието при ученици от 11. клас Влияние на достъпа до интернет върху устойчивостта, концентрацията и обема на вниманието при ученици от 11. клас
Година осма (2020) / Брой втори
Класическо и иновативно в литературнообразователното поле в края на основната образователна степен (в 7.кл.) Класическо и иновативно в литературнообразователното поле в края на основната образователна степен (в 7.кл.)
Година осма (2020) / Брой втори
Мотивация за избор на професията медицинска сестра Мотивация за избор на професията медицинска сестра
Година осма (2020) / Брой втори
Педагогическо взаимодействие в университетска среда (позицията на студента) Педагогическо взаимодействие в университетска среда (позицията на студента)
Година осма (2020) / Брой втори
Самооценка на емоционалната интелигентност – изследване сред учители Самооценка на емоционалната интелигентност – изследване сред учители
Година осма (2020) / Брой първи
GoBrunch – един вариант на платформа за дистанционно обучение със свободен достъп GoBrunch – един вариант на платформа за дистанционно обучение със свободен достъп
Година осма (2020) / Брой първи
Материалистична ориентация и психично благополучие при юношите в 11-12 клас Материалистична ориентация и психично благополучие при юношите в 11-12 клас
Година осма (2020) / Брой първи
Влияние на устойчивостта на вниманието върху социалния статус в класа Влияние на устойчивостта на вниманието върху социалния статус в класа
Година осма (2020) / Брой първи
Лингвистичната социализация на учениците билингви (ромската етническа група в ОУ „Никола Прокопиев) Лингвистичната социализация на учениците билингви (ромската етническа група в ОУ „Никола Прокопиев)
Година осма (2020) / Брой първи
Нагласи на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение Нагласи на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение
Година осма (2020) / Брой първи
Модел за формиране на професионално-педагогическа компетентност за спортно-анимационна дейност Модел за формиране на професионално-педагогическа компетентност за спортно-анимационна дейност
Година осма (2020) / Брой първи
Скрита дискриминация и индивидуален подход в педагогическата практика Скрита дискриминация и индивидуален подход в педагогическата практика
Година седма (2019) / Брой четвърти
Ефектите на мултисензорната среда върху сензомоторната интеграция при деца с множество увреждания Ефектите на мултисензорната среда върху сензомоторната интеграция при деца с множество увреждания
Година седма (2019) / Брой четвърти
Значение на темперамента на класния ръководител за училищните постижения на учениците в 9 клас Значение на темперамента на класния ръководител за училищните постижения на учениците в 9 клас
Година седма (2019) / Брой четвърти
Неформална структура на класа при учениците от VIII и XI клас Неформална структура на класа при учениците от VIII и XI клас
Година седма (2019) / Брой четвърти