Microsoft Teams и Microsotf Whiteboard – между реалността и възможностите

В статията са представени част от резултатите от проведено проучване сред учителите, относно платформите за дистанционно обучение, като акцентът е поставен върху Microsoft Teams. Описани са предимствата и недостатъците на платформата и едно от петте най-използвани допълнителни приложения на Microsoft Teams от учителите по-време на онлайн обучението – Microsoft Whiteboard.