Отношението на родителите към условията и организацията на образователния процес

Статията представя как родителите оценяват училището, вижданията им за отношенията между техните деца и педагогическия екип. Семейството и училището са двата основни фактора за образованието на децата и те оказват влияние върху ученето, личния и социалния растеж на младите хора. Посочват се изводи въз основа на проучване, проведено в началото на 2020 г. обясняващи възприятията, представите и нагласите на родителите към образователния процес в едно конкретно училище.