Трансформация на учебно-преподавателските практики във висшето образование в ситуация на Covid-19 (Върху примера на трансформиращи академични практики в Педагогически факултет на Тракийски Университет)

Пандемията COVID-19 връхлетя българското образование в средата на неговата реформа. Здравните изисквания, дългият локдаун, експулсираха огромен заряд на потребност не само на оцеляване, но и за съхраняване и трансформиране на образованието. Заедно с училищното образование и висшето академично образование пое бързи стъпки за преориентиране към онлайн обучение. В кратък срок университетските електронни платформи станаха ежедневно място за обучение. Тази онлайн преориентация породи редица промени в учебно-преподавателските модели на обучение, управление на онлайн обучението и др. Практически се пренаписаха всички методологии и методики, с които се запознават студентите педагози. Именно в тази посока в статията се проследяват предизвикателствата пред висшето образование и се разглежда емпирично изследване на нагласите на студенти педагози, обучавани в онлайн среда.