Училище по време на пандемия

В статията е разгледан проблема за настоящата ситуация в образователната система в Австрия и Германия. Последствията от т.н. затваряне и дистанционно обучение тепърва се отчитат. Наблюдаваните негативи, най-вече върху учениците, все още не са достигнали до крайните си стойности, които се очаква да променят изцяло понятия и роли в обществения живот.