Приложни аспекти на социално-психологическия тренинг за разрешаване на конфликти в електронна среда

Пандемията покрай Ковид-19 постави нови предизвикателства пред обществените институции. Обученията в реално време се преместиха в обучения от разстояние чрез електронна среда. Така социалният процес, който позволява на учениците да се учат от своите учители и връстници, следваше да бъде пренесен на ниво електронна среда. Редица автори посочиха като засилваща опасност пред обществото чувството на изолация. На заден план се поставиха редица социални и емоционални умения и компетентности като умения за разрешаване на конфликти, критично мислене, управление на емоциите, работа в екип, които са изключително полезни на учениците за адаптацията и реализацията им в обществото. Авторите бяха провокирани да пробират психолого-педагогически експеримент, като приложат социално –психологическия тренинг за разрешаването на конфликти при обучението в онлайн среда по време на пандемия.