Отзив за книгата „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение)

Книгата на доц. Маринела Иванова Грудева и доц. Иван Стоянов Мерджанов „Съвременни предизвикателства пред висшето медицинско образование“ (дистанционно и електронно обучение) излиза във време, когато в образованието се налагат бизнес модели на управление, към образователната система има нова обществена поръчка, а поколенческите разлики между студенти и преподаватели предпоставят сериозни дидактически, организационни и комуникативни дефицити. Всеки мислещ човек, в качеството си на родител, обучаващ се, преподавател или наблюдател, разбира че днешното поколение е твърде различно от предхождащите го. Технологичният и дигитален прогрес, глобализацията, новите виждания за професионализъм, са само част от образователните проблеми на ХХI век.