Професионалното здраве на учителя – условие за качествен педагогически труд

В предложения материал се разглежда проблема за професионалното здраве на учителя, като едно от условията за качествен педагогически труд. Сериозните нарушения в тази сфера водят до изменение на нормалния живот, отношенията с другите, възможност за загуба на професионална работоспособност, а като цяло и промяна в плановете за бъдещето. Съвременният труд може да окаже на всеки както положително, така и отрицателно въздействие. Последното може да се предизвика от неблагоприятни условия на труда като пренапрежение, психотравмиращи фактори и др. Те повличат след себе си не толкова професионална деформация на личността, колкото водят до професионални заболявания.