Онлайн конкурси в обучението по информационни технологии

Представен е експеримент, свързан с използване на онлайн конкурс в часовете по информационни технологии, съчетаващ математика, изобразително изкуство и информационни технологии. Целта на експеримента е повишаване качеството на обучението по информационни технологии, чрез създаване на конкурентна образователна среда и засилване на връзката между обучението и практиката.