Образователните технологии в педагогическата практика

Технологиите намират място във всички сфери на живота на хората. Образователните технологии се въвеждат в образователната практика, за да се достигне в условията на масовото училище и в широки мащаби, добро качество на образователния процес. Технологията осигурява постигането на проектираната цел. Това е индикатор за качество в образователния процес. При всяко свое приложение реално технологията намира вариативно решение, вариативна реализация, пригодена в известна степен към конкретния стил на дейност, към конкретния стил на мислене и към конкретната ситуация. За използването на технологиите в образователния процес, трябва да са подготвени както самите преподаватели, така и учащите.