Модерен инструмент за игрово изучаване на английски думи

Настоящата статия представя нова техника за преподаване на английски думи чрез методи, базирани на игри. В допълнение, въз основа на тази техника, беше разработен образователен софтуерен модел, който мотивира учениците да запомнят трудни думи на английски. Разработената игра е с интерактивни елементи и може да се играе с ръце, крака и други малки предмети. Това е особено полезно за образователни институции, които преподават английски като втори език на чуждестранни говорещи. За това изследване беше съставен списък с трудни думи чрез провеждане на анкета сред учители по английски език в България. Този списък по-късно се интегрира в базирания на играта софтуер. Накрая се обобщават резултатите и се правят изводи.