Педагогиката на Пауло Фрейре: последици за социалната работа

Статията проучва образователните теории и педагогическите методи на ПаулоФрейре и последиците за практиката на социалната работа. Идеите на Фрейре имат значимо влияние в областта на образованието, тяхната релевантност достига и социалната работа, особено в насърчаването на овластяването, критичното осъзнаване и социалната справедливост.
Чрез интегриране принципите на Фрейре в своята дейност, социалните работници могат да овластяват индивидите и общностите, да насърчават критичното осъзнаване и да работят за по-справедливо и равнопоставено общество.