Самостоятелната работа на студентите – стратегия за качествена научно-изследователска дейност

Все повече студенти търсят възможност за изява в научни дискусии и различни изследователски проекти. Участват активно в анкети, решаване на проблеми и проблемни задачи, интерактивни дискусии, формиране и защитаване на концепции, защита на дипломни работи, разработки на конкретни научни задачи. Чрез изграждането на знания в и чрез самостоятелно действие, нашият сценарий има за цел да развива компетентности, т.е. способността да се мобилизират правилните и смислени знания по отношение на поставения проблем, който изисква да се направи избор. За преподавателя това означава на обучавания да представи проект около реализирането на който той има “мисия”, която: интегрира възприемане, интерактивност и изразяване и предполага възприемане на позиция.