Влиянието на Адлер върху психоанализата след като Фройд се отрича от него

Съществуват различните версии за взаимоотношенията между Алфред Адлер и Зигмунд Фройд, две от тях са най-добре познати,. Адлер твърди, че той никога не е бил последовател на Фройд и Фройд твърди, че Адлер е бил негов последовател, който в последствие се е отделил от психоаналитичното учение. Истината, както в много други случаи, е по-сложна. Поради политически стратегии и други фактори, възгледите по този проблем се променят във времето, предефинирайки първоначалната история. В нея Фройд и Адлер са имали разногласия за много аспекти на двете концепции – психоаналитичната и индивидуалната психология. В крайна сметка, това води до добре планирано окончателно разделяне - Фройд се отрича от Адлер през 1911 година. Чрез внимателно изследване на наличните съвременни текстове и използването на архиви, най-вече от Протоколите на Виенското психоаналитично общество и кореспонденция, могат да бъдат проследени сложните междуличностни взаимоотношения и теоретичните различия между Адлер и Фройд през годините.