Редакционна колегия

проф. д.п. Маринела Грудева

Член на екипа от:
април 08, 2020

Специалност:
Българска филология и история, Социална педагогика

Научни интереси:
теория на възпитанието, дидактика, андрагогия, методика на обучението във висшите медицински училища, аксиология

Публикационна активност:
4 самостоятелни монографии, 6 монографи в съавторство (първи автор), 2 самосотоятелни учебни помагала, 58 статии и доклади на български език, 50 статии и доклади на руски и английски език