Редакционна колегия

Проф. д-р Тиха Делчева

Член на екипа от:
април 08, 2020

Специалност:
психология, педагогика

Научни интереси:
възрастова психология : когнитивно , емоционално и социално развитие .
педагогическа психология: хуманно личностният подход;проблемът за творчеството при децата и педагозите ; педагогическа емпатия

Публикационна активност:
Участие в национални и международни конференции, публикации в научни списания по проблеми за личностното развитие на децата, студенското портфолио, педагогическата рефлексия и самопрезентирането при академичната подготовка на студентите педагози.