Електронно списание "Педагогически форум"

Година пета (2017) / Брой първи

Общността за научно образование в Европа SCIENTIX – един от стоте най-добри проекти в света за иновации в образованието Общността за научно образование в Европа SCIENTIX – един от стоте най-добри проекти в света за иновации в образованието
Година пета (2017) / Брой първи
Професионално и педагогическо обучение по управленска култура за бъдещи преподаватели по икономика Професионално и педагогическо обучение по управленска култура за бъдещи преподаватели по икономика
Година пета (2017) / Брой първи
Международно състезание по информатика и компютърна грамотност "Бобър" Международно състезание по информатика и компютърна грамотност "Бобър"
Година пета (2017) / Брой първи
Модел за формиране на професионална компететност на учителя за адаптирано физическо възпитание Модел за формиране на професионална компететност на учителя за адаптирано физическо възпитание
Година пета (2017) / Брой първи
Съвременни интерпретации на играта-драматизация в предучилищна възраст Съвременни интерпретации на играта-драматизация в предучилищна възраст
Година пета (2017) / Брой първи