Електронно списание "Педагогически форум"

Година четвърта (2016) / Брой четвърти

NDM-подход – интердисциплинарен подход в образователната система на 21 век NDM-подход – интердисциплинарен подход в образователната система на 21 век
Година четвърта (2016) / Брой четвърти
Тьюторство в России: современная ситуация и тенденции развития Тьюторство в России: современная ситуация и тенденции развития
Година четвърта (2016) / Брой четвърти
Социалните и емоционалните умения - предпоставка за пълноценно личностно развитие в средна училищна възраст Социалните и емоционалните умения - предпоставка за пълноценно личностно развитие в средна училищна възраст
Година четвърта (2016) / Брой четвърти
Динамика в равнището на четивната грамотност на учениците от един и същи випуск в бургаски регион, съотнесена към критериите на PISA Динамика в равнището на четивната грамотност на учениците от един и същи випуск в бургаски регион, съотнесена към критериите на PISA
Година четвърта (2016) / Брой четвърти
Designing an innovative EAP/ESPP course for students of veterinary medicine based on a comparative needs analysis survey Designing an innovative EAP/ESPP course for students of veterinary medicine based on a comparative needs analysis survey
Година четвърта (2016) / Брой четвърти
Иновативни подходи за преподаване и учене в обучението по Технологии и предприемачество в началното училище Иновативни подходи за преподаване и учене в обучението по Технологии и предприемачество в началното училище
Година четвърта (2016) / Брой четвърти