Динамични композиции в стил Анди Уорхол

Представени са идеи за създаване на динамични композиции в стила на Анди Уорхол, реализирани с Geogebra. Динамиката се отнася до цветовете и до фигурите.