Степен на удовлетвореност и умора при подготовката за (и при провеждането на) дистанционно обучениепрез периода 16-20 март 2020 г.

Представени са резултати от анкета за установяване на степента на удовлетвореност и на умора на учители, ученици и родители от подготовката за дистанционно обучение и първата седмица от провеждането му. Дистанционното обучение е въведено от Министерството на образованието от 16 март 2020 г. във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на България от 13 март 2020 г., свързано с пандемия COVID-19. Целта на анкетирането е подобряванена следващите етапи на дистанционното обучение, като се вземат предвид мненията на непосредствените участници в него - учители, родители и ученици – относно степента на удовлетвореност и умора от провеждането му.