Педагогически средства за математическото образование

Представени са видове педагогически средства за математическото образование. Направена е илюстрация с материални и виртуални модели по темите „Четириъгълници в 5 клас” и „Геометрични преобразувания и картините на Ешер”. Показани са възможности за използване на математически етюд като педагогическо средство. Представен е комиксът като педагогическо средство за рефлексия.